Car-Pass ontvangt het ISO 27001 Certificaat

Car-Pass ontvangt het ISO 27001 Certificaat

Car-Pass ontvangt data van zeer uitlopende partijen: Federale en buitenlandse overheidsdiensten, autofabrikanten, auto experten en 13.000 professionelen van de autosector. De vzw wil voor deze partijen een betrouwbare partner zijn, waaraan ze hun data met vertrouwen kunnen meedelen. Car-Pass beschouwt informatiebeveiliging daarom als één van de prioriteiten voor de organisatie. Na een grondige voorbereiding ontving Car-Pass het ISO 27001 certificaat uit handen van Brand Compliance.

De missie en het memorandum van Car-Pass met betrekking tot informatiebeveiliging is:

"Car-Pass zal op efficiënte, effectieve en systematische wijze een voldoende beveiligingsniveau voor de iinformatiesystemen definiëren, implementeren en handhaven. Het informatiebeveiligingsbeleid en de daarbij ontwikkelde beleidslijnen, procedures of richtlijnen moeten ervoor zorgen dat de kans op incidenten of andere afwijkingen tot een minimum wordt beperkt.”

Recent nieuws