De overgrote meerderheid van de autosector is wel in orde met Car-Pass

De overgrote meerderheid van de autosector is wel in orde met Car-Pass

De overgrote meerderheid van de autosector leeft de wetgeving goed na

Telkens een onderneming uit de autosector werken uitvoert aan een auto of lichte bestelwagen, is ze bij wet verplicht om het chassisnummer, de datum der werken en de juiste kilometerstand aan de vzw Car-Pass te melden. In 2016 ontving de vzw Car-Pass 15,3 miljoen kilometerstanden van 11.255 verschillende bronnen. Dit toont aan dat de overgrote meerderheid van de sector de wet goed naleeft en dat het systeem degelijk functioneert.

De Economische inspectie voert gerichte controles uit hetgeen de hoge pakkans verklaart

De Economische inspectie heeft dit jaar 133 ondernemingen gecontroleerd ( dus bij ongeveer 1% van alle bedrijven uit de sector) waarvan ze vermoedde dat ze de wet overtraden. 100 van de 133 (75%) werden effectief geverbaliseerd. Maar deze cijfers mogen dus niet veralgemeend worden naar de gehele automobielsector.

Dankzij het Car-Pass systeem is tellerfraude in België nagenoeg verdwenen

Het dient benadrukt te worden, dat er nergens proces-verbaal werd opgesteld voor het terugdraaien van de kilometerteller. Dit is inderdaad een praktijk die in België dankzij de invoering van de Car-Pass, bijna volledig verdwenen is. Vorig jaar stelde de vzw Car-Pass 1.795 fraudegevallen vast op meer dan 740.000 afgeleverde Car-Pass certificaten, dat is slechts 0,2%. Voor de invoering van de Car-Pass schatte men het aantal fraudegevallen op meer dan 60.000. Een resultaat dat heel Europa ons benijdt.

Recent nieuws