Europese studie over de handelspraktijken bij de verkoop van tweedehands auto’s

De Europese Commissie ontving geregeld klachten van kopers van tweedehandsauto’s en bestelde een studie om de problemen in de 28 EU landen in kaart te brengen. Het is niet verwonderlijk dat de problematiek van de tellerfraude uitgebreid aan bod komt in het eindrapport van consultant Gfk. In totaal werden 25.000 consumenten en 63 “stakeholders” (automobielclubs, beroepsfederaties uit de automobielsector, leasingmaatschappijen, enz.) bevraagd.

De kilometerstand is voor de potentiële koper, na de prijs, het belangrijkste criterium bij de aankoop van een occasie. 34% van de kopers ontving hierover echter geen precieze informatie. Bovendien hebben ze in de meeste lidstaten weinig mogelijkheden om de juistheid ervan te controleren. Het rapport verwijst expliciet naar de verplichte Car-Pass in België als “best in class”.

Slechts 40% van de Europese consumenten hebben echt vertrouwen in de juistheid van de aangegeven kilometerstand (in België 51,1%). 5,3% zegt dat ze al een auto met teruggedraaide teller hebben gekocht en in de nieuwe lidstaten van het voormalig Oostblok is dat 13,5% (in België 3,0%). Het rapport benadrukt bovendien dat deze cijfers wellicht ruim onderschat zijn. Ook de stakeholders identificeren tellerfraude als één van de grote problemen in de sector.

Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van Car-Pass stelt: “Het rapport besluit dat autohandelaars in de EU de correcte kilometerstand van het voertuig moet vermelden en dat de consument in staat moet zijn om deze informatie te controleren. Dit zijn precies de basisprincipes van het Car-Pass systeem. Niet toevallig dus, dat België voor dit punt genoemd wordt als beste leerling uit de klas. Hopelijk zullen andere landen nu snel ons voorbeeld volgen, zodat we ook de fraude met geïmporteerde auto’s efficiënt kunnen bestrijden. Zoniet moet de Europese Commissie zelf maatregelen treffen.”

U vindt het volledige (Engelstalige) rapport op de website van de Commissie.

Meer info
Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder
02.773.50.59 of 0476.78.76.78
mp@car-pass.be
www.car-pass.be

Recent nieuws