Kilometerfraude kost Europeanen jaarlijks miljarden euro

Het terugdraaien van kilometerstanden bij de verkoop van tweedehands auto’s is een hardnekkige en kwalijke praktijk. Dankzij de invoering van het Car-Pass systeem werd deze kwaal in België bijna volledig uitgeroeid. De publicatie van een nieuw rapport toont echter aan dat België deze strijd nooit alleen zal kunnen winnen. Door de eengemaakte markt, heeft het probleem Europese dimensies. De schade door kilometerfraude is aanzienlijk. Het rapport evalueert de jaarlijkse kost in onze 4 buurlanden, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het GH. Luxemburg op €1,4 tot €2,8 miljard euro per jaar. Een Europese aanpak dringt zich op.

Eén van de bevindingen uit het rapport is dat kilometerfraude de markt in tweedehands auto’s ontwricht, waarbij de eerlijke handelaars en de consumenten de voornaamste slachtoffers zijn. Omdat kilometerfraude moeilijk waarneembaar is voor een ongeoefend oog, zijn de meeste consumenten zich er zelfs niet bewust van. Buiten het feit dat het hier om pure fraude gaat, loopt de koper ook veiligheidsrisico’s als hij rijdt met een auto waarvan hij de juiste kilometerhistoriek niet kent. Uit het rapport blijkt tevens dat de fraude een barrière vormt voor wat een bloeiende Europese markt in occasievoertuigen zou kunnen zijn.

Het rapport wordt voorgesteld op de tweede dag van de conferentie CARS2010, die in het kader van het Belgisch voorzitterschap te Brussel wordt georganiseerd door de Federale Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging en de staatssecretaris van Mobiliteit in samenwerking met de Europese Commissie, Car-Pass vzw en een aantal beroepsorganisaties uit de automobielsector.

Minister Van Quickenborne: ”Om kilometerfraude definitief uit de wereld te helpen, is een Europees initiatief vereist. Andere landen dienen ook de kilometerstand te registreren en een kilometercertificaat zou het voertuig moeten vergezellen als het geëxporteerd wordt of het moet alleszins toegankelijk zijn voor een buitenlandse koper. Ik zal dit punt ter sprake brengen bij mijn collega’s van de andere lidstaten en bij de Commissie tijdens de volgende Raad Competitiviteit. België heeft aangetoond dat het mogelijk is om aan een lage kost de fraude te bestrijden en met een minimum aan administratie, is verheugd om zijn ervaring met anderen te delen”

Europarlementslid Frank Engel zei gedurende de conferentie dat kilometerfraude een ernstig probleem vormt voor de interne markt en dat het dringend moet worden aangepakt: ”Het is noodzakelijk dat we kilometerfraude aanpakken en daarmee een obstakel voor de vrije markt opruimen ten voordele van consumenten en autohandel.”

Een groeiend aantal voertuigen wordt internationaal verhandeld, hetgeen een uitwisseling van informatie over het voertuig tussen de lidstaten vereist. Waar Car-Pass de fraude in België tot nagenoeg nu herleid heeft, is het immers veel moeilijker om de kilometerhistoriek van een auto in het buitenland te achterhalen. Op die manier dreigt de Belgische markt een eiland in Europa te worden, tenzij er een Europese aanpak van de fraude met de teller komt, besluit het rapport. Het eindigt met een oproep om kilometerdata uit te wisselen tussen de lidstaten, gebaseerd op het Belgische Car-Pass model. 

Recent nieuws