Studie roept op tot actie tegen tellerfraude.

Studie roept op tot actie tegen tellerfraude.

Het rapport geeft een overzicht van alle beschikbare research, die sinds 2010 over dit onderwerp gevoerd is en komt tot het besluit dat afdoende maatregelen tegen deze vorm van fraude bestaan. Het verwijst daarbij naar de Belgische Car-Pass en het vergelijkbare Nederlandse systeem als “best practices” waarop andere lidstaten zich kunnen inspireren.

De auteurs roepen de Europese Commissie op om actie te ondernemen en doen 5 aanbevelingen:

  • De eerste technische keuring moet eerder gebeuren dan na 4 jaar zoals de huidige Europese richtlijn voorziet;
  • De Europese wetgeving zou moeten verplichten, of toch zeker aanbevelen, dat de tellerstand niet alleen door de keuring wordt geregistreerd, maar ook bij elke onderhoudsbeurt of herstelling. Het rapport ziet dit als één van de belangrijke succesfactoren van de Belgische Car-Pass.
  • De andere lidstaten moeten lessen trekken uit de positieve ervaringen in België en Nederland, waar tellerfraude nagenoeg verdwenen is. Deze systemen kunnen aangepast worden aan de specifieke behoeften van de lokale occasiemarkt en aan de nationale wetgeving;
  • Bij export, moet de informatie over de juiste tellerstand het voertuig over de grens kunnen volgen. Bestaan platformen om voertuigdata tussen landen van de EU uit te wisselen, zoals het Eucaris platform, kunnen hiervoor een kostenbesparende oplossing bieden. Ook op dit punt geven België en Nederland al het goede voorbeeld.
  • Autoconstructeurs moeten technologieën ontwikkelen die fraude met de kilometerteller sterk bemoeilijken. Deze technologieën moet in de loop van de komende jaren op hun efficiëntie geëvalueerd worden.

Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van de vzw Car-Pass merkt op: “Dit is alweer een studie die bevestigt dat tellerfraude een wijdverspreid fenomeen is binnen Europa. Het onderzoek in opdracht van het Europees Parlement toont duidelijk aan dat er afdoende remedies bestaan. Als ze op een coherente manier worden toegepast, dan ben ik ervan overtuigd dat de kwaal van de teruggedraaide tellers kan uitgeroeid worden, zelfs bij internationale transacties. In 2018 moet de Europese Unie nu eindelijk in actie komen. Zolang dat niet gebeurt, blijven kopers van tweedehands voertuigen in de EU jaarlijks miljarden euro’s te veel betalen.”

Recent nieuws