We reden in 2021 weer meer met de auto

We reden in 2021 weer meer met de auto

Car-Pass beheert het centrale register met de kilometerstanden van het Belgische wagenpark en heeft dus een goed zicht op de automobiliteit. Van alle voertuigen waarvoor de organisatie in een bepaalde maand een kilometerstand geregistreerd heeft, wordt op basis van vorige tellerstanden het jaarlijks afgelegd aantal kilometers berekend. De cijfers bevestigen dat het autogebruik vorig jaar opnieuw is toegenomen in vergelijking met 2020, maar dat we nog niet op het niveau van voor de Corona-crisis zitten. Het telewerken is daar ongetwijfeld de belangrijkste verklaring voor.

Bij de bestelwagens zijn de verschillen minder groot. Ze legden vorig jaar gemiddeld 19.537 km af, wat een stijging is met 6% tegenover 2020, en slechts 3% minder dan in 2019.

Hoe jonger het voertuig, hoe meer er mee gereden wordt. In hun eerste levensjaar leggen de auto’s 22.000 km af, na 11 jaar is dat nog maar de helft en na 20 jaar nog slechts een derde.

Kijken we naar de krachtbron, dan zijn de chauffeurs van diesel hybride auto’s de veelrijders onder ons. Dat is niet verwonderlijk aangezien, het hier vrij recente voertuigen betreft, die we hoofdzakelijk in bedrijfsvloten terugvinden. Ze legden in 2021 gemiddeld 25.081 km af. Ook elektrische voertuigen wordt intensief gebruikt. Ze reden vorig jaar 18.177 km. Dat is vergelijkbaar met de gewone diesels en de benzine hybrides. De gemiddelde benzinewagen kreeg vorig jaar “slechts” 11.440 km extra op de teller. Ze worden voornamelijk door particulieren ingeschreven, en zijn gemiddeld ook iets ouder, wat het lagere cijfer verklaart.

Tenslotte geven we nog de top 5 van de merken weer:

  1. Tesla                     20.919 km
  2. DS                         20.026 km
  3. Volvo                   19.013 km
  4. Mercedes           19.010 km
  5. Skoda                   18.438 km

 

Het lijkt misschien verrassend dat het klassement wordt aangevoerd door de merken Tesla en DS, maar hun wagenpark is gemiddeld minder dan 3 jaar oud en daarmee beduidend jonger dan dat van Volvo en Mercedes, waarvan de leeftijd gemiddeld respectievelijk meer dan 7 en bijna 9 jaar bedraagt.

Recent nieuws