We rijden nog steeds (een beetje) minder met de auto dan voor de Corona crisis.

We rijden nog steeds (een beetje) minder met de auto dan voor de Corona crisis.

Car-Pass beheert het centrale register met de kilometerstanden van het Belgische wagenpark en heeft dus een goed zicht op de automobiliteit. Van alle voertuigen waarvoor de organisatie in een bepaalde maand een kilometerstand geregistreerd heeft, wordt op basis van vorige tellerstanden het jaarlijks afgelegd aantal kilometers berekend. De cijfers van de maand december 2022 bevestigen dat het autogebruik vorig jaar opnieuw is toegenomen in vergelijking met 2021, maar ook dat we nog steeds niet op het niveau van voor de Corona-crisis zitten. Mogelijke verklaringen zijn het blijvend karakter van het telewerken en het toenemend gebruik van de fiets (e-bike en speed pedelec) voor woon-werkverkeer.

Bij de bestelwagens zijn de verschillen minder groot. Ze legden vorig jaar gemiddeld 19.542 km af, wat nauwelijks verschilt van 2021, en slechts 3% minder dan in 2019.

Hoe jonger het voertuig, hoe meer er mee gereden wordt. In hun eerste levensjaar leggen auto’s 22.453 km af, na 10 jaar is dat nog 12.726 km en na 20 jaar nog slechts 8.153 km. De grafiek toont voor elke leeftijd het verschil met 2021. Daaruit blijkt dat we allemaal, ongeacht de leeftijd van ons voertuig, meer gereden hebben.

Tenslotte geven we een overzicht van de merken, waarmee het afgelopen jaar het meest gereden werd :

  1. Tesla                     22.653 km
  2. DS                         21.595 km
  3. Volvo                   20.485 km
  4. Mercedes           20.301 km
  5. Audi                      19.630 km

Het lijkt misschien verrassend dat het klassement wordt aangevoerd door de merken Tesla en DS, maar hun wagenpark is gemiddeld minder dan 3 jaar oud en daarmee beduidend jonger dan dat van Volvo en Mercedes, waarvan de leeftijd gemiddeld respectievelijk 7,5 en 9,0 jaar bedraagt.

Recent nieuws