Wedstrijdreglement CAR-PASS - 2ehands - VW Cup Wedstrijd

CAR-PASS vzw en 2dehands organiseren een wedstrijd waarbij de deelnemers wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd loopt van 29 mei 2019 (12u00) tot en met 23 juni 2019 (23u59).

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd. Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.

Deelnemers aan de wedstrijd moeten ouder zijn dan 18 jaar. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. CAR-PASS vzw behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van CAR-PASS vzw zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Winnaars zijn de deelnemer van wie CAR-PASS vzw het juiste antwoord op de gestelde wedstrijdvragen correct, volledig en tijdig heeft ontvangen en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het meest de realiteit benadert, namelijk het juiste aantal deelnemers aan de wedstrijd. Voor wat betreft de schiftingsvraag heeft het dichtste cijfer hoger dan het correcte antwoord voorrang op het dichtste cijfer lager dan het correcte antwoord.

Na de wedstrijd zullen 10 winnaars worden aangeduid. Bij ex aequo wordt de winnaar bij trekking bepaald. Enkel de winnaars worden per brief verwittigd op het adres dat zij op hun deelnemingsformulier hebben vermeld. Het publiek zal geen inzage krijgen in de lijst met de winnaars.

De winnaars zullen kunnen deelnemen als co-piloot tijdens de 25 hours of Francorchamps VW Fun Cup, die doorgaan op het circuit van Francorchamps op 13 en 14 juli 2019. Na ieder half uur is een wissel van de co-piloot voorzien. Eventuele mechanische pech kan maken dat de pilotenwissels niet klokslag om het half uur gebeuren, of dat verdere deelname aan de race uitgesloten is. De winnaars zullen in dat geval geen schadevergoeding kunnen eisen van CAR-PASS vzw.

Deelnemen aan de VW Fun Cup is op eigen risico. CAR-PASS vzw is in geen geval aansprakelijk in geval van lichamelijke letsels of materiële schade die voortvloeit uit de deelname aan de race. Deelnemen aan de race kan enkel voor personen die minstens 18 jaar oud zijn en mits het voorleggen van een medisch attest van geschiktheid voor de beoefening van de autosport. Winnaars die niet op het afgesproken uur aanwezig zijn op het circuit, verliezen hun recht op deelname aan de race.

De verplaatsing van en naar het circuit gebeurt op eigen risico en eigen kosten van de winnaars.

De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs kan niet worden overgedragen. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Voor de deelnemers betekent de deelname aan deze wedstrijd het instemmen met en het onvoorwaardelijk aanvaarden van de bewoordingen van het Reglement en de eventuele toekomstige beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen voor het goede verloop van de wedstrijd, met name bij het optreden van een geval van overmacht.

Tijdens de race zal een professionele fotograaf aanwezig zijn, die van elke co-piloot een foto zal maken. De deelnemers aan de race geven Car-Pass het recht om deze foto op haar facebookpagina te plaatsen.

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CAR-PASS vzw.