CO2-emissies en autofiscaliteit

CO2 Emissie

Hoe lager de CO2-emissies van je auto, hoe beter voor het milieu. En ook voor je portemonnee, want minder emissies, wil ook zeggen minder brandstofverbruik en minder autobelastingen.

De CO2-emissies werden vroeger gemeten volgens de NEDC-cyclus. Deze test onderschatte echter de werkelijke uitstoot. Daarom zijn de autoconstructeurs sinds 1 september 2018 (op enkele uitzonderingen na) verplicht om hun auto’s te testen volgens de veel realistischere WLTP-cyclus. Voor lichte bedrijfsvoertuigen is dat zo vanaf 1 september 2019. Dat betekent concreet dat op de Car-Pass van auto’s die voor deze datum werden ingeschreven, het veld met de WLTP-waarden meestal niet zal ingevuld zijn. Voor recente voertuigen staan beide waarden op de Car-Pass vermeld.

Belasting

De Belasting op In Verkeerstelling en de jaarlijkse rijbelasting kunnen afhankelijk zijn van de CO2-emissies van je voertuig. Dit verschilt naargelang het Gewest waar je woont. Ook voor de autofiscaliteit van bedrijven en zelfstandigen en voor werknemers die over een bedrijfswagen beschikken, is de CO2-uitstoot een bepalende parameter. Hou er dus rekening mee bij de aankoop van je auto.

Klik hier voor meer info over de autofiscaliteit in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Car-Pass ontvangt deze data van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Staat er “geen informatie”, dan wil dit zeggen dat de CO2 waarden van dit voertuig niet bekend zijn in de databank van de FOD.