Professionelen

Ik werk aan voertuigen

Garages, koetswerkherstellers, fastfitters, bandencentrales, technisch keuringscentra ... Iedereen in de sector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden aan Car-Pass door te geven van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij een interventie doet.

Ik ben uitsluitend handelaar

Bij verkoop hoef je de kilometerstand niet aan Car-Pass te melden. Je bent natuurlijk wel verplicht om aan de koper een Car-Pass te overhandigen, tenzij dit een collega uit de sector is. Toch is het interessant om je Car-Pass account te activeren. Daarmee kan je immers de kilometerhistoriek van een voertuig online raadplegen.

Wat verandert er voor u vanaf 1 maart 2019?

Naast de kilometerhistoriek, zal de Car-Pass vanaf 1 maart extra informatie bevatten. Het gaat meer bepaald over de Euronorm aan dewelke het voertuig voldoet, de CO 2 -emissies en of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan. De koper zal zich dus een beter beeld van de auto kunnen vormen.

De nieuwe wet wil ook de fraude met geïmporteerde wagens te bemoeilijken Daarom verplicht de nieuwe wet de fabrikanten en invoerders om vanaf 1 januari 2020 de kilometerstanden uit hun centrale databank, aan Car-Pass mee te delen, wanneer het voertuig naar België wordt geïmporteerd. Dit kunnen ook tellerstanden zijn van zogenaamde geconnecteerde voertuigen. Vanaf die datum zullen ook niet uitgevoerde terugroepacties vermeld worden op de Car-Pass. Die kunnen immers een grote invloed hebben op de veiligheid en de milieuprestaties van het voertuig.

Vanaf 1 maart 2019 zullen de ondernemingen hun gegevens onmiddellijk naar Car-Pass moeten versturen, wanneer het voertuig nog in de werkplaats staat. Het gebruik van de fax zal niet langer toegelaten zijn. Dit zal in vele gevallen een aanpassing aan het DMS-systeem vereisen. Als uw DMS- systeem al het label “Car-Pass approved DMS” verkregen heeft, dan voldoet het aan de nieuwe vereisten.

Wanneer een handelaar een occasie te koop aanbiedt is hij verplicht om de informatie, die op de Car- Pass staat, ook in de advertentie of showroom te tonen. Hij zal deze gegevens bij Car-Pass elektronisch kunnen opvragen. Bijgevolg zullen de portaalsites en de eigen bedrijfswebsites hierop voorzien moeten zijn. Uiteraard blijft het Car-Pass document bij de uiteindelijke verkoop nog steeds verplicht.

Car-Pass approved DMS (Dealer Management System)

Car-Pass hecht het allergrootste belang aan de juistheid van de kilometerstanden die de ondernemingen van de autosector meedelen. Eventuele fouten komen immers later op het Car-Pass certificaat van het voertuig terecht en zaaien twijfel over de juiste kilometerstand bij een potentiële koper. In het ergste geval kan dit leiden tot het afspringen van een verkoop.

Het rechtzetten van een fouten is een lastig karwei, zowel voor Car-Pass, als voor de onderneming die de foute tellerstand heeft meegedeeld. Het is dus beter te voorkomen, dan te genezen. In de praktijk blijkt dat heel wat fouten aan de bron kunnen vermeden worden door een oordeelkundig concept van de software die de onderneming gebruikt. Daarom heeft Car-Pass een aantal criteria opgesteld waaraan een DMS software moet voldoen, om de gebruiker zo veel mogelijk te sturen bij het doorgeven van tellerstanden en daarbij fouten te vermijden. Wanneer de software hieraan voldoet mag deze het label “Car-Pass approved DMS” dragen. Dit is het geval voor de volgende software paketten.

Logo DMS naam Ontwikkelaar Geldig tot
XDMS 7.3

XDMS 7.3

X-Power

07/12/2020

flexiGar 7.4.0

flexiGar 7.4.0

Dynamic Software

20/12/2020

Fast-Pass 1.0

Fast-Pass 1.0

Refactor

28/02/2021

Eva Plus 2018 SP04

Eva Plus 2018 SP04

CDK Global

17/05/2021

Autosoft

Autosoft

CPS

12/08/2021

Easy-Car

Easy-Car

F5-Software

17/09/2021

CARFAC C versie

CARFAC C versie

CARFAC

31/10/2021

Autoline Rev8

Autoline Rev8

CDK Global

22/11/2021

CarPack

CarPack

IG SOFT

04/12/2021

Technische specificaties

Garages hoeven de gegevens die ze reeds in hun systemen hebben ingevoerd, niet dubbel in te geven op de website van Car-Pass. In deze technische documentatie lees je hoe garages vanuit hun eigen IT-systeem de kilometerstanden naar Car-Pass kunnen verzenden, eventuele fouten kunnen corrigeren en het Car-Pass OK label kunnen aanvragen. Car-Pass ondersteunt communicatie via web services en het verzenden van bestanden via Ftps. Heb je nog vragen of wens je een account op onze testomgeving? Neem dan contact met ons op.

Inflow Process Specification

Download

Issues types

Download

Correctieverzoek

Download

lastenboek “Car-Pass approved DMS”

Download

Trusted Providers

Ben jij al Trusted Provider?

De betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Car-Pass systeem zijn sterk afhankelijk van het tijdig ontvangen van correcte kilometerstanden. Daarom willen we die bedrijven uit de automobielsector belonen die hun kilometerstanden steeds snel en nauwkeurig doorgeven. En dat doen we door hen het jaarlijkse kwaliteitslabel “Car-Pass Trusted Provider” uit te reiken.

Hoe krijg je het label?

De titel “Car-Pass Trusted Provider 2018” wordt uitgereikt aan de bedrijven waarvan de in 2017 meegedeelde kilometerstanden, in minder dan 0,5% van de gevallen, een trendbreuk in de kilometerhistoriek van het voertuig veroorzaakten.

Door accuraat de kilometerstanden door te geven, word je zelf Trusted Provider 2019 en lever je bovendien een waardevolle bijdrage aan een eerlijke handel in tweedehands voertuigen en aan de strijd tegen de fraude met de kilometerteller.

531 ondernemingen dragen de titel “Car-Pass Trusted Provider 2018”. Ze staan hieronder vermeld. Ben jij er één van?

Jouw medewerking is belangrijk

Het Car-Pass OK label

Het Car-Pass OK label is een gratis online kwaliteitslabel dat gebruikt wordt op de belangrijkste sites van tweedehandswagens. Het biedt potentiële kopers meteen de garantie van een juiste kilometerstand.

Wat is het?

Je verkoopt een tweedehands wagen en je bent op zoek naar een manier om je advertentie te onderscheiden van de anderen? Dan is het Car-Pass label iets voor jou. Dankzij dit label zal je advertentie aantrekkelijker zijn voor de koper en meer vertrouwen wekken.

Wanneer je een advertentie via de gespecialiseerde programma’s en websites aanmaakt en publiceert, ondervraagt het systeem online de databank van Car-Pass. Het label wordt toegekend als de historiek van het voertuig in onze databank geen anomalie bevat en als de vermelde kilometerstand hiermee verenigbaar is. Het label verschijnt dan automatisch naast de advertentie.

Hoe herken je het?

Er is slechts één officieel label dat aantoont dat de kilometerstand correct is:

Car-Pass

Wanneer wordt het label niet toegekend?

 • Als de historiek van het voertuig een anomalie bevat
 • Als de kilometerstand in de advertentie lager is dan de meest recente waarde in de databank
 • Als het chassisnummer van het voertuig niet voorkomt in de databank van Car-Pass
 • Als het voertuig ouder is dan 4 jaar en er minder dan 4 kilometerstanden in de databank staan
 • Als het voertuig is uitgerust met een kilometerteller met 5 cijfers
 • Als het voertuig jonger is dan 4 jaar, en er aan volgende minima niet voldaan is:
  • 0-12 maand: 1 kilometerstand
  • 13-24 maand: 2 kilometerstanden
  • 25-36 maand: 3 kilometerstanden
  • Ouder dan 36 maand: 4 kilometerstanden
 • Als het een voertuig betreft dat als tweedehands in België werd ingevoerd
 • Als het een voertuig betreft, waarvoor Car-Pass gedurende 24 maanden geen kilometerstanden ontvangen heeft.

Deze sites bieden alvast ons OK label aan:

Bekijk onze publireportage

Heb je nog vragen?

Het antwoord op de meest gestelde vragen door professionals vind je hieronder.

Wat is een Car-Pass?

Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document nog andere vermeldingen: 

 • het merk en het model van het voertuig; 
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België; 
 • het chassisnummer van het voertuig;
 • de datum waarop het document is aangemaakt;
 • het identificatienummer van de Car-Pass (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan).

Wanneer heb je een Car-Pass nodig?

Bij elke verkoop van een tweedehands auto of lichte bestelwagen is de verkoper wettelijk verplicht een geldige Car-Pass te bezorgen aan de koper. Het doet er niet toe of de verkoper een particulier is dan wel een professionele handelaar of garage. 

Enige uitzondering op deze regel: is de koper een vakman dan moet er geen Car-Pass worden afgeleverd. 

Dus ook wie een tweedehands verkoopt aan een buitenlandse privé persoon moet deze een Car-Pass overhandigen.

Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehands wagen?

Wanneer het gaat om de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig tussen professionelen, door een professioneel aan een particulier of door een particulier aan een professioneel, moet er inderdaad een verkoopsdocument worden opgemaakt. 

Dit document bevat de volgende gegevens: 

 • merk en model van het voertuig; 
 • chassisnummer; 
 • jaar van eerste inschrijving; 
 • de kilometerstand die de teller aangeeft op datum van verkoop; 
 • de verkoopprijs; 
 • de datum van de verkoop; 
 • de identiteit van beide contracterende partijen; 
 • hun handtekening (tenzij alle voormelde gegevens opgenomen zijn op de verkoopsfactuur). 

Het is de verkoper die moet instaan voor de opmaak van dit document, tenzij het gaat om de verkoop van een tweedehands wagen door een particulier aan een professioneel (bvb. bij de aankoop van een nieuwe wagen). In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken. 

Het document moet in tweevoud worden opgemaakt en elke partij moet er een exemplaar van krijgen. Wanneer het een verkoop van een tweedehands wagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een zo’n document op te maken. Het is wel aan te raden dit toch te doen om latere discussies te vermijden.

In welke gevallen moeten de professionelen de kilometerstand doorgeven?

Bij elke onderhoudsbeurt en nazicht, bij elke mechanische, elektrische, elektronische herstelling of koetswerkherstelling en bij elke vervanging en montage van onderdelen, bestanddelen of toebehoren.

Dit betekent concreet dat ook bij de montage van banden, uitlaten, batterijen, radio’s, alarmsystemen enz. de kilometerstanden meegedeeld moeten worden.

Vallen niet onder de wet : car-wash en afslepen of wegtakelen van voertuigen zonder dat hierop een herstelling is gebeurd.

Hoe moeten de gegevens meegedeeld worden aan Car-Pass?

Dit kan gebeuren op verschillende manieren :

 • Via de bedrijfssoftware als deze een koppeling met Car-Pass ondersteunt. U hoeft dan de gegevens slechts één keer in te geven. 
 • U kan ook de gegevens via de website van Car-Pass kunnen ingeven. Dat is uiteraard volledig gratis.

Binnen welke termijn moeten de gegevens aan Car-Pass worden meegedeeld?

Dit moet binnen de 5 werkdagen na de dag van uitvoering van de werken gebeuren.

Wie moet er allemaal gegevens doorgeven?

De wet zegt : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gewoonlijk en in het kader van zijn beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel voertuigen aankoopt en verkoopt of werken aan voertuigen uitvoert.

Car-Pass zal elke onderneming een gebruikersnaam en toegangscode bezorgen die in de kruispuntbank der ondernemingen vermeld staat met één van de volgende NACE codes :

 • 45113   Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
 • 45201   Onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
 • 45203   het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen
 • 45204   Carrosserieherstelling
 • 45205   Bandenservicebedrijven
 • 45209   Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
 • 45320   Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

Indien u bv. niet met de juiste NACE codes geregistreerd staat, moet u dit zo snel mogelijk bij een ondernemingsloket laten rechtzetten

Wat gebeurt er als ik de gegevens niet aan Car-Pass bezorg?

De wet van 11 juni 2004 is zeer duidelijk. De professionals moet telkens ze werken uitvoeren aan een voertuig, de juiste kilometerstand van dat voertuig aan Car-Pass bezorgen, op de manier die Car-Pass voorschrijft. Wie geen gegevens, of onvolledige of foutieve gegevens doorstuurt, is dus strafbaar. De wet voorziet zware boetes tot zelfs gevangenisstraffen in geval van overtreding. Het zijn de ambtenaren van Economische Zaken die bevoegd zijn om inbreuken op te sporen en vast te stellen.

Hoe kan men de naleving van de wet controleren?

Car-Pass heeft toegang tot de KruispuntBank van de Ondernemingen (KBO) en kent dus alle ondernemingen uit de autosector. Het is dus eenvoudig om te controleren wie geen, abnormaal weinig of foutieve gegevens doorstuurt. Car-Pass zal eerst de betrokken professionals hierop attent maken. Op eenvoudig verzoek geven wij de namen van de onderneming die in overtreding zijn door aan de Economische Inspectie. Zij die koppig weigeren het spel correct te spelen, zullen door de ambtenaren van Economische Zaken geverbaliseerd worden en kunnen bestraft worden door de correctionele rechtbank.

Wat gebeurt er met wagens die uit het buitenland worden ingevoerd?

Bij een importauto zal de datum van eerste inschrijving in België ofwel niet ingevuld zijn op de Car-Pass, ofwel recenter zijn dan de datum van eerste ingebruikname. Daarnaast staat er onderaan op de Car-Pass de volgende vermelding: “Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland". Car-Pass vzw ontvangt geen kilometerstanden die dateren uit de periode dat het voertuig niet in België was ingeschreven, tenzij het voertuig geïmporteerd werd uit Nederland.  Dankzij de samenwerking met de Nederlandse RDW, kunnen wij de Nederlandse voertuighistoriek op de Car-Pass tonen. Voor voertuigen afkomstig uit andere landen moet de koper dus extra voorzichtig zijn. Voertuigen met een goed gedocumenteerde en volledige historiek zullen alleszins een meerwaarde hebben in vergelijking met voertuigen waarvan de evolutie van de kilometerstand hiaten vertoont.

Van welke voertuigen moet de kilometerstand aan Car-Pass gemeld worden?

Van alle personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton). Kortom van alle voertuigen waar men met een gewoon rijbewijs B mag rijden. Dus ook van minibussen en mobilhomes. Uitzondering zijn voertuigen die nog nooit in België werden ingeschreven, zoals bv. voertuigen met buitenlandse nummerplaat of nieuwe demowagens die met Z-platen rijden.

Anderzijds moeten er geen kilometerstanden meegedeeld worden van motorfietsen, vrachtwagens, autobussen en landbouwvoertuigen.

Wat gebeurt er als de kilometerteller moet vervangen worden?

Dit is een herstelling die apart in het systeem moet vermeld worden. Het volstaat om bv. op de webapplicatie om het betreffende vakje aan te vinken.

Wat gebeurt er met wagens die een teller hebben met 5 digits?

Deze zullen apart behandeld worden door Car-Pass. Op het kilometerattest zal dit duidelijk vermeld worden. U hoeft dus zelf geen 1 of 2 aan de kilometerstand toe te voegen. Geef steeds de afgebeelde waarde door.

Wat gebeurt er als ik (onvrijwillig) een fout heb ingevoerd?

Telkens als u gegevens naar Car-Pass hebt verstuurd, zal u een ontvangstbericht terugkrijgen. Hierop zullen ook foutmeldingen verschijnen. Elke fout zal een uniek foutnummer krijgen. Als u dat nummer ingeeft, kan u de fout rechtzetten op dezelfde manier als u de originele gegevens hebt ingevoerd. 

Opgelet: u kan een fout slechts één maal elektronisch verbeteren. Maakt u opnieuw een fout, dan moet u een standaard correctieformulier invullen en ondertekend terugsturen naar Car-Pass.

In geval van onderaanneming, wie moet de gegevens meedelen?

Wanneer een professioneel werken in onderaanneming uitvoert, is hij steeds verplicht om de kilometerstand, het chassisnummer en de datum der werken aan Car-Pass mee te delen. Dit geldt ook in het geval dat de hoofdaannemer werken aan hetzelfde voertuig uitvoert en dus eveneens de gegevens aan Car-Pass meldt.

Moet ik ook de gegevens aan Car-Pass melden als ik kleine werken uitvoer op een voertuig?

U moet de kilometerstand altijd aan Car-Pass melden, tenzij de klant een privé-persoon is (niet BTW-plichtig) en het totaal bedrag van de werken niet meer bedraagt dan 125 euro, BTW inbegrepen.

Is de klant wel BTW-plichtig dan speelt het bedrag van de werken geen rol. U moet dan steeds de kilometerstand aan Car-Pass meedelen.

Moet ik bij het beletteren of "wrappen" van voertuigen de kilometerstand aan Car-Pass meedelen?

Volgens de FOD Economie moet de tellerstand steeds aan Car-Pass worden meegedeeld, behalve wanneer het belettering betreft. 

Met belettering wordt bedoeld het plakken van stickers die hoofdzakelijk letters of cijfers bevatten en die de aanblik of oorspronkelijke kleur van het voertuig niet geheel veranderen, bijvoorbeeld: contactgegevens van de onderneming of naam van het bedrijf, website, klein logo, … en dit zonder film of achtergrondsticker op de carrosserie of een deel ervan. Dit type belettering kan worden uitgevoerd zonder geavanceerde technische kennis; bestaat uit het aanbrengen van de informatie van het bedrijf op het voertuig. Maar heeft niet tot doel het uiterlijk of de kleur van het voertuig in het algemeen te veranderen. Bedoeling van het bedrijf is eerder om zich te identificeren voor reclamedoeleinden en zich bekend te maken. Dit soort sticker kan zelfs op het internet worden besteld en door een persoon worden gelijmd.

Elke activiteit van het aanbrengen van stickers bestaande uit meer dan deze basiselementen, is dus car-wrapping en valt onder de wettelijke verplichting om de kilometerstand aan Car-Pass te melden.

De activiteit “car-wrapping” stemt overeen met het aanbrengen van zelfklevende films of vinyl op het voertuig, die de grondkleur van de carrosserie of de ruiten aanzienlijk veranderen. Ze kunnen het hele voertuig beslaan of een belangrijk deel ervan. Dit soort werk vereist een zekere knowhow en een meer geavanceerde techniek. De "car wrapping" of "covering auto" is een techniek die wordt gebruikt in de carrosserie voor de gedeeltelijke dekking (halfbedekking) of integraal (totale bekleding) van een voertuig. Mat, metaalachtig, glanzend of parelmoer, het bezorgt je een uniek voertuig. Deze films worden overigens doorgaans aangebracht op meerdere delen van de carrosserie en vereisen vaak dat het voertuig wordt geopend voor een goede afwerking. Deze werken veranderen de algemene aanblik van het voertuig en/of zijn oorspronkelijke kleur geheel of gedeeltelijk.

Toch niet gevonden wat je zocht?