Professionelen

Ik werk aan voertuigen

Garages, koetswerkherstellers, fastfitters, bandencentrales, technisch keuringscentra ... Iedereen in de sector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden aan Car-Pass door te geven van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij een interventie doet.

Ik ben uitsluitend handelaar

Wanneer je als professionele handelaar een occasie te koop aanbiedt, ben je verplicht om de informatie, die op de Car- Pass staat, ook in de advertentie en showroom te tonen. Je zal deze gegevens op de website van Car-Pass kunnen opvragen, samen met een unieke link naar een webpagina met de bewuste gegevens.

Wat is er voor u veranderd sinds de invoering van de nieuwe Car-Pass wet?

Naast de kilometerhistoriek, bevat de vernieuwde Car-Pass extra informatie. Het gaat meer bepaald over de Euronorm aan dewelke het voertuig voldoet, de CO2-emissies, of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan en of er nog terugroepacties of recalls op het voertuig moeten worden uitgevoerd. Om fraude met geïmporteerde wagens te bemoeilijken, zijn de fabrikanten en invoerders verplicht om de kilometerstanden uit hun centrale databank, aan Car-Pass mee te delen, wanneer een voertuig van hun merk(en) naar België wordt geïmporteerd. De koper kan zich aldus een beter beeld van de auto vormen.

Sinds 1 maart 2019 moeten de ondernemingen hun gegevens onmiddellijk naar Car-Pass versturen, wanneer het voertuig nog in de werkplaats staat. Het gebruik van de fax is niet langer toegelaten. Dit vereiste in vele gevallen een aanpassing van het DMS-systeem. Als uw DMS- systeem het label “Car-Pass approved DMS” verkregen heeft (zie hieronder), dan voldoet het aan de vereisten.

Wanneer je als professionele handelaar een occasie te koop aanbiedt, ben je verplicht om de informatie, die op de Car- Pass staat, ook in de advertentie en showroom te tonen. Je kan deze gegevens op de website van Car-Pass opvragen, samen met een unieke link naar een webpagina met de bewuste gegevens. Deze link moet je in je online advertentie kopiëren. Je kan de voertuighistoriek ook afdrukken, voor klanten die naar de showroom komen. Hoe je dit moet doen toont dit filmpje. Uiteraard blijft het Car-Pass document bij de uiteindelijke verkoop nog steeds verplicht.

Check Carpass

Om deze link naar de voertuighistoriek op uniforme en duidelijk herkenbare wijze voor te stellen, ontwikkelde Car-Pass een specifiek logo.

Car-Pass approved DMS (Dealer Management System)

Car-Pass hecht het allergrootste belang aan de juistheid van de kilometerstanden die de ondernemingen van de autosector meedelen. Eventuele fouten komen immers later op het Car-Pass certificaat van het voertuig terecht en zaaien twijfel over de juiste kilometerstand bij een potentiële koper. In het ergste geval kan dit leiden tot het afspringen van een verkoop.

Het rechtzetten van een fouten is een lastig karwei, zowel voor Car-Pass, als voor de onderneming die de foute tellerstand heeft meegedeeld. Het is dus beter te voorkomen, dan te genezen. In de praktijk blijkt dat heel wat fouten aan de bron kunnen vermeden worden door een oordeelkundig concept van de software die de onderneming gebruikt. Daarom heeft Car-Pass een aantal criteria opgesteld waaraan een DMS software moet voldoen, om de gebruiker zo veel mogelijk te sturen bij het doorgeven van tellerstanden en daarbij fouten te vermijden. Wanneer de software hieraan voldoet mag deze het label “Car-Pass approved DMS” dragen. Dit is het geval voor de volgende software paketten.

Logo DMS naam Ontwikkelaar Geldig tot
Autoline Rev8

Autoline Rev8

Keyloop

22/11/2021

Autosoft

Autosoft

CPS

12/08/2021

Axito garage 1.0

Axito garage 1.0

Axito software

20/02/2022

BBT 1.7.0

BBT 1.7.0

BBT Cloud Software

10/05/2022

CARFAC C versie

CARFAC C versie

CARFAC

31/10/2021

CARFAC M versie

CARFAC M versie

CARFAC

07/06/2022

CarPack

CarPack

IG SOFT

04/12/2021

Easy-Car

Easy-Car

F5-Software

17/09/2021

Eva Plus 2018 SP04

Eva Plus 2018 SP04

Keyloop

17/05/2021

Fast-Pass 1.0

Fast-Pass 1.0

Refactor

28/02/2021

flexiGar 7.4.0

flexiGar 7.4.0

Dynamic Software

20/06/2021

Gpneu 1.11.136.0

Gpneu 1.11.136.0

C2sys

17/04/2022

Incadea .engine 2019 & .dms 7

Incadea .engine 2019 & .dms 7

Carya Group

19/02/2022

iReach

iReach

Automotive Systems

11/12/2021

Reggy

Reggy

Refactor

08/06/2024

Softwheels 2020.09.01

Softwheels 2020.09.01

Find

26/09/2023

WACSonline

WACSonline

TransportCare

20/12/2021

WDFact 23.1

WDFact 23.1

SMOLinfo

21/01/2022

WinBooks Logistics 6.1.9

WinBooks Logistics 6.1.9

WinBooks

07/08/2022

WinFakt! 1.1

WinFakt! 1.1

SOCS bvba

14/03/2022

XDMS 7.3

XDMS 7.3

X-Power

07/06/2021

Technische specificaties

Inflow Process Specification

In deze technische documentatie lees je hoe garages vanuit hun eigen IT-systeem de tellerstanden naar Car-Pass kunnen verzenden, eventuele fouten kunnen corrigeren en de voertuighistoriek kunnen aanvragen. Car-Pass ondersteunt communicatie via web services. De documentatie bevat eveneens een code van goede praktijk, met een aantal concrete richtlijnen om de kwaliteit van de verzonden data te verbeteren. Heb je nog vragen of wens je een account op onze testomgeving? Neem dan contact met ons op.

Download

Correctieverzoek

Enkel te gebruiken om een fout te verbeteren die geen probleem heeft veroorzaakt of wanneer u zich bij het maken van een eerste correctie, opnieuw vergist hebt. In alle andere gevallen moet de correctie electronisch gebeuren via de website van Car-Pass of het DMS programma.

Download

Lastenboek “Car-Pass approved DMS”

Dit is een code van goede praktijk voor DMS programma's, met een aantal concrete richtlijnen om de kwaliteit van de verzonden data te verbeteren. DMS die hieraan voldoen kunnen door Car-Pass voor 3 jaar gecertifieerd worden.

Download

Trusted Providers

Ben jij al Trusted Provider?

De betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Car-Pass systeem zijn sterk afhankelijk van het tijdig ontvangen van correcte kilometerstanden. Daarom willen we die bedrijven uit de automobielsector belonen die hun kilometerstanden steeds snel en nauwkeurig doorgeven. En dat doen we door hen het jaarlijkse kwaliteitslabel “Car-Pass Trusted Provider” uit te reiken.

Hoe krijg je het label?

De titel “Car-Pass Trusted Provider 2021” wordt uitgereikt aan de bedrijven waarvan de in 2020 meegedeelde kilometerstanden, in maximum 0,5% van de gevallen, een trendbreuk in de kilometerhistoriek van het voertuig veroorzaakten.

Door accuraat de kilometerstanden door te geven, word je zelf Trusted Provider 2022 en lever je bovendien een waardevolle bijdrage aan een eerlijke handel in tweedehands voertuigen en aan de strijd tegen de fraude met de kilometerteller.

970 ondernemingen dragen de titel “Car-Pass Trusted Provider 2021”. Ze staan hieronder vermeld. Ben jij er één van?

Car pass Trusted provider 2021

Jouw medewerking is belangrijk

Meer over Car-Pass

Heb je nog vragen?

Het antwoord op de meest gestelde vragen door professionals vind je hieronder.

Wat is een Car-Pass?

Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document o.a. nog de volgende vermeldingen: 

 • het chassisnummer van het voertuig;
 • het merk en het model van het voertuig; 
 • de pollutienorm (Euro);
 • de CO2-emissies;
 • of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan;
 • of er nog terugroepacties (recalls) op het voertuig moeten worden uitgevoerd;
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven (in België); 
 • unieke QR-code en identificatienummer van de Car-Pass (die toelaten de echtheid van het document na te gaan).

Waar kan ik een Car-Pass aanschaffen?

Wanneer je een auto tweedehands wil verkopen, moet je deze wagen voorrijden voor een tweedehands keuring. Het kilometerattest zal dan automatisch ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd als de auto slaagt voor de keuring. Je kan een afspraak maken voor een tweedehandskeuring op https://www.gocavlaanderen.be/detail-page/keuringscentra .

Je kan ook een Car-Pass aanvragen aan het loket van elk keuringscentrum zonder een technische keuring te laten uitvoeren. Dan is een afspraak niet nodig. Let wel, je moet ook in dat geval met het voertuig naar de keuring komen. Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een Car-Pass te kunnen aanmaken.

Wanneer heb je een Car-Pass nodig?

Bij elke verkoop van een tweedehands auto of lichte bestelwagen is de verkoper wettelijk verplicht een geldige Car-Pass te bezorgen aan de koper. Het doet er niet toe of de verkoper een particulier is dan wel een professionele handelaar of garage. 

Enige uitzondering op deze regel: is de koper een vakman dan moet er geen Car-Pass worden afgeleverd. 

Dus ook wie een tweedehands verkoopt aan een buitenlandse privé persoon moet deze een Car-Pass overhandigen.

Geen Car-Pass gekregen: wat zijn je rechten?

Een Car-Pass is verplicht! De wet voorziet dat de particuliere koper die geen Car-Pass heeft gekregen, de ontbinding van de koopovereenkomst kan eisen. Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal deze de ontbinding van de koop bevelen.  De koop zal dus als onbestaande worden beschouwd en de verkoper zal de aankoopsom aan de koper moeten terugbetalen.

Hoeveel kost een Car-Pass?

De prijs van een Car-Pass is vastgelegd op 8,90 EUR, BTW inbegrepen. 

Wanneer er minder dan vier kilometerstanden op het certificaat staan, is de Car-Pass gratis.

Door welke rechtsregels wordt de Car-Pass geregeld?

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/07/2004) , aangepast door de wet van 28 november 2018 tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 06/12/2018). De naam van de wet luidt sindsdien: "Wet betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen".

Hij werd verder uitgevoerd door de volgende besluiten:

 • koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig (B.S. 18/10/2004);
 • ministerieel besluit van 3 november 2004 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/11/2004);
 • koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 14/03/2005);
 • koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 03/10/2005);
 • ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen (B.S. 03/10/2005);
 • koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/05/2006);
 • koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 24/07/2006);
 • koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 30/08/2006, Ed. 2);
 • koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/02/2019);
 • koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/02/2019).

Welke informatie over Car-Pass moet ik in de advertentie van een tweedehands vermelden?

Wanneer je als professionele handelaar een occasie te koop aanbiedt, ben je verplicht om de informatie, die op de Car- Pass staat, ook in de advertentie en showroom te tonen. Je zal deze gegevens op de website van Car-Pass kunnen opvragen, samen met een unieke link naar een webpagina met de bewuste gegevens. Deze link zal je in je online advertentie moeten kopiëren. Je kan de voertuighistoriek ook afdrukken, voor klanten die naar de showroom komen. Hoe je dit moet doen toont dit filmpje.

In welke gevallen moeten de professionelen de kilometerstand doorgeven?

Bij elke onderhoudsbeurt en nazicht, bij elke mechanische, elektrische, elektronische herstelling of koetswerkherstelling en bij elke vervanging en montage van onderdelen, bestanddelen of toebehoren.

Dit betekent concreet dat ook bij de montage van banden, uitlaten, batterijen, radio’s, alarmsystemen enz. de kilometerstanden meegedeeld moeten worden.

Vallen niet onder de wet : car-wash en afslepen of wegtakelen van voertuigen zonder dat hierop een herstelling is gebeurd.

Hoe moeten de gegevens meegedeeld worden aan Car-Pass?

Dit kan gebeuren op verschillende manieren :

 • Via de bedrijfssoftware (DMS) als deze een koppeling met Car-Pass ondersteunt. U hoeft dan de gegevens slechts één keer in te geven. U vindt een lijst met DMS-systemen op deze pagina.
 • U kan ook de gegevens via de website van Car-Pass kunnen ingeven. Dat is uiteraard volledig gratis.

Binnen welke termijn moet een vakman de gegevens aan Car-Pass meedelen?

Vanaf 1 maart 2019 moeten de gegevens meteen, m.a.w. wanneer het voertuig zich nog in de onderneming bevindt, naar Car-Pass verzonden worden. 

Wie moet er allemaal gegevens doorgeven?

De wet zegt : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gewoonlijk en in het kader van zijn beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel voertuigen aankoopt en verkoopt of werken aan voertuigen uitvoert.

Car-Pass zal elke onderneming een gebruikersnaam en toegangscode bezorgen die in de kruispuntbank der ondernemingen vermeld staat met één van de volgende NACE codes :

 • 45113   Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<3,5 ton)
 • 45201   Onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
 • 45203   het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen
 • 45204   Carrosserieherstelling
 • 45205   Bandenservicebedrijven
 • 45209   Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
 • 45320   Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

 

Welke sancties riskeer ik als ik de wettelijke verplichtingen niet naleef ?

De wet van 11 juni 2004 is zeer duidelijk. De professionals moet telkens ze werken uitvoeren aan een voertuig, de juiste kilometerstand van dat voertuig aan Car-Pass bezorgen, op de manier die Car-Pass voorschrijft. Wie geen gegevens, of onvolledige of foutieve gegevens doorstuurt, is dus strafbaar. 

De Economische Inspectie is bevoegd voor het toezicht op de naleving van deze wetgeving. Het hele jaar door worden er regelmatig controles uitgevoerd. De Economische Inspectie kan op elk moment bij de vzw Car-Pass een lijst opvragen van de ondernemingen die hun verplichtingen niet nakomen en controles uitvoeren bij die ondernemingen.

De wet voorziet, afhankelijk van de inbreuk, in transacties van 50 tot 7500 euro, geldboetes tot 3000 euro en gevangenisstraffen van een maand tot een jaar.

Hoe kan men de naleving van de wet controleren?

Car-Pass heeft toegang tot de KruispuntBank van de Ondernemingen (KBO) en kent dus alle ondernemingen uit de autosector. Het is dus eenvoudig om te controleren wie geen, abnormaal weinig of foutieve gegevens doorstuurt. Car-Pass zal eerst de betrokken professionals hierop attent maken. Op eenvoudig verzoek geven wij de namen van de onderneming die in overtreding zijn door aan de Economische Inspectie. Zij die koppig weigeren het spel correct te spelen, zullen door de ambtenaren van Economische Zaken geverbaliseerd worden en kunnen bestraft worden door de correctionele rechtbank.

Wat gebeurt er met wagens die uit het buitenland worden ingevoerd?

Bij een importauto zal de datum van eerste inschrijving in België ofwel niet ingevuld zijn op de Car-Pass, ofwel recenter zijn dan de datum van eerste ingebruikname. Daarnaast staat er onderaan op de Car-Pass de volgende vermelding: “Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland". Car-Pass vzw ontvangt geen kilometerstanden die dateren uit de periode dat het voertuig niet in België was ingeschreven. Op deze regel zijn 2 uitzonderingen:

 1. Auto’s geïmporteerd uit Nederland. Car-Pass vraagt bij RDW, de dienst die de Nederlandse centrale databank met tellerstanden beheert, de kilometerhistoriek op en toont die op het Car-Pass document.
 2. De meeste autoconstructeurs beschikken over een centrale databank met kilometerstanden die door hun merkdealers in binnen- en buitenland worden geregistreerd. Vanaf 1 januari 2020 zijn fabrikanten en invoerders verplicht om de kilometerstanden uit hun databank, aan Car-Pass mee te delen, wanneer een voertuig van hun merk(en) in België wordt geïmporteerd.

In de praktijk kan het zeker voorkomen dat Car-Pass geen tellerstanden uit het buitenland ontvangt. De eerste kilometerstand die wij dan in onze databank opslaan is deze die door de autokeuring genoteerd wordt bij de importcontrole van het voertuig. Jammer genoeg deinzen sommige fraudeurs er niet voor terug om de teller terug te draaien voordat ze met de auto naar de keuring gaan. Wees dus extra voorzichtig als je een geïmporteerde tweedehands koopt.

Van welke voertuigen moet de kilometerstand aan Car-Pass gemeld worden?

Van alle personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton). Kortom van alle voertuigen waar men met een gewoon rijbewijs B mag rijden. Dus ook van minibussen en mobilhomes. Uitzondering zijn voertuigen die nog nooit in België werden (voor)ingeschreven, zoals bv. voertuigen met buitenlandse nummerplaat.

Anderzijds moeten er geen kilometerstanden meegedeeld worden van motorfietsen, vrachtwagens, autobussen en landbouwvoertuigen.

Wat gebeurt er als de kilometerteller moet vervangen worden?

Dit is een herstelling die apart in het systeem moet vermeld worden. Het volstaat om bv. op de webapplicatie om het betreffende vakje aan te vinken.

Wat gebeurt er met wagens die een teller hebben met 5 digits?

Deze zullen apart behandeld worden door Car-Pass. Op het kilometerattest zal dit duidelijk vermeld worden. U hoeft dus zelf geen 1 of 2 aan de kilometerstand toe te voegen. Geef steeds de afgebeelde waarde door.

Wat gebeurt er als ik (onvrijwillig) een fout heb ingevoerd?

Telkens als u gegevens naar Car-Pass hebt verstuurd, zal u een ontvangstbericht terugkrijgen. Hierop zullen ook foutmeldingen verschijnen. Elke fout zal een uniek foutnummer krijgen. Als u dat nummer ingeeft, kan u de fout rechtzetten op dezelfde manier als u de originele gegevens hebt ingevoerd. 

Opgelet: u kan een fout slechts één maal elektronisch verbeteren. Maakt u opnieuw een fout, dan moet u een standaard correctieformulier invullen en ondertekend terugsturen naar Car-Pass.

In geval van werken in onderaanneming, wie moet dan de gegevens meedelen?

Alle professionelen zijn verplicht om de tellerstanden mee te delen wanneer ze werken uitvoeren aan een voertuig. Wanneer bepaalde werken door een onderneming worden uitbesteed aan één of meerdere onderaannemers, dan moeten zowel de opdrachtgever als de onderaannemer(s) de tellerstand meedelen aan de vzw Car-Pass. Vb. Garage X stuurt het voertuig voor een koetswerkherstelling naar Carrosserie Y. Garage X en Carrosserie Y moeten allebei de tellerstand melden aan Car-Pass.

Wanneer een zelfstandige vakman (in bijberoep) echter werken uitvoert in de werkplaats van een onderneming, dan is alleen deze onderneming (waar het voertuig in de werkplaats staat) verplicht om de gegevens aan Car-Pass mee te delen. vb. Zelfstandige A gaat tijdens de maand november winterbanden monteren in de werkplaats van bandencentrale B. Alleen bandencentrale B moet de tellerstand melden aan Car-Pass.

In alle andere gevallen moeten zelfstandigen (in bijberoep) de tellerstand aan Car-Pass melden. Bv. Zelfstandige C gaat banden monteren in de werkplaats van koerierbedrijf D. Zelfstandige C moet de tellerstand melden aan Car-Pass.

Moet ik ook de gegevens aan Car-Pass melden als ik kleine werken uitvoer op een voertuig?

U moet de kilometerstand altijd aan Car-Pass melden, tenzij de klant een privé-persoon is (niet BTW-plichtig) en het totaal bedrag van de werken niet meer bedraagt dan 125 euro, BTW inbegrepen.

Is de klant wel BTW-plichtig dan speelt het bedrag van de werken geen rol. U moet dan steeds de kilometerstand aan Car-Pass meedelen.

Moet ik bij het beletteren of "wrappen" van voertuigen de kilometerstand aan Car-Pass meedelen?

Volgens de FOD Economie moet de tellerstand steeds aan Car-Pass worden meegedeeld, behalve wanneer het belettering betreft. 

Met belettering wordt bedoeld het plakken van stickers die hoofdzakelijk letters of cijfers bevatten en die de aanblik of oorspronkelijke kleur van het voertuig niet geheel veranderen, bijvoorbeeld: contactgegevens van de onderneming of naam van het bedrijf, website, klein logo, … en dit zonder film of achtergrondsticker op de carrosserie of een deel ervan. Dit type belettering kan worden uitgevoerd zonder geavanceerde technische kennis; bestaat uit het aanbrengen van de informatie van het bedrijf op het voertuig. Maar heeft niet tot doel het uiterlijk of de kleur van het voertuig in het algemeen te veranderen. Bedoeling van het bedrijf is eerder om zich te identificeren voor reclamedoeleinden en zich bekend te maken. Dit soort sticker kan zelfs op het internet worden besteld en door een persoon worden gelijmd.

Elke activiteit van het aanbrengen van stickers bestaande uit meer dan deze basiselementen, is dus car-wrapping en valt onder de wettelijke verplichting om de kilometerstand aan Car-Pass te melden.

De activiteit “car-wrapping” stemt overeen met het aanbrengen van zelfklevende films of vinyl op het voertuig, die de grondkleur van de carrosserie of de ruiten aanzienlijk veranderen. Ze kunnen het hele voertuig beslaan of een belangrijk deel ervan. Dit soort werk vereist een zekere knowhow en een meer geavanceerde techniek. De "car wrapping" of "covering auto" is een techniek die wordt gebruikt in de carrosserie voor de gedeeltelijke dekking (halfbedekking) of integraal (totale bekleding) van een voertuig. Mat, metaalachtig, glanzend of parelmoer, het bezorgt je een uniek voertuig. Deze films worden overigens doorgaans aangebracht op meerdere delen van de carrosserie en vereisen vaak dat het voertuig wordt geopend voor een goede afwerking. Deze werken veranderen de algemene aanblik van het voertuig en/of zijn oorspronkelijke kleur geheel of gedeeltelijk.

Toch niet gevonden wat je zocht?