Car-Pass. De kilometerweter.

Waar je moet op letten

Hoe meer kilometerstanden er op de Car-Pass vermeld staan, hoe meer zicht je hebt op het verleden van de auto. De kilometerstand moet gestaag oplopen met de tijd. Laat het document een plotse daling van de kilometerstand zien? Dan kan dit wijzen op geknoei met de teller. Stel dus de nodige kritische vragen aan de verkoper voordat je de auto definitief koopt.

De Car-Pass is gedrukt op speciaal papier en is zo beveiligd tegen namaak of fraude. Twijfel je toch over de echtheid van het document of over de informatie die erop vermeld staat? Test dan hier de echtheid van jouw Car-Pass.

Car-Pass

Een Car-Pass haal je bij een keuringscentrum

Voordat je de wagen verkoopt, moet je een tweedehandskeuring laten uitvoeren. Anders kan de koper hem niet inschrijven. De inspecteur noteert je kilometerstand zal dan automatisch een Car-Pass laten afdrukken als de auto slaagt voor de keuring.

Een Car-Pass kost 7,50 EUR

Je betaalt 7,50 EUR inclusief btw. Als de Car-Pass minder dan 4 kilometerstanden vermeldt, is hij volledig gratis. Heb je een Car-Pass die nog geen 2 maanden oud is? Dan hoef je er geen nieuwe aan te vragen. Denk je dat er een foutieve kilometerstand op de Car-Pass staat? Je kunt steeds een aanvraag tot rechtzetting naar Car-Pass sturen.

Hoe het werkt

De kilometerstanden op de Car-Pass zijn afkomstig uit zeer diverse bronnen: garages, koetswerkherstellers, fastfitters, bandencentrales, de autokeuring ... Zij zijn wettelijk verplicht om telkens de huidige kilometerstand door te geven aan de vzw Car-Pass.

Die stand wordt per chassisnummer opgeslagen in onze databank. Elk voertuig bouwt zo een kilometerhistoriek op. De gegevens worden alleen gebruikt voor de Car-Pass zelf en dus niet voor commerciële doeleinden.

77 technische keuringscentra

Car-Pass

Een Car-Pass is wettelijk verplicht

 • Iedereen in de autosector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden door te geven van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij een interventie doet.
 • Iedereen die een tweedehands auto verkoopt - professional of particulier - moet een Car-Pass voorleggen aan de koper, tenzij de koper een autohandelaar of garage is.
 • Terugdraaien of het verhinderen van het registreren van de kilometerstand is strafbaar.

Car-Pass Trusted provider

De betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Car-Pass systeem zijn sterk afhankelijk van het tijdig ontvangen van correcte kilometerstanden. Daarom beloont Car-Pass die bedrijven uit de automobielsector die hun kilometerstanden steeds snel en nauwkeurig doorgeven. En dat doen we door hen het jaarlijkse kwaliteitslabel “Car-Pass Trusted Provider” uit te reiken.

Let op het label bij je garage

Als je een tweedehands voertuig wil kopen of verkopen, is het uiteraard van groot belang dat je garage de correcte data doorgeeft. Als er fouten voorkomen in de Car-Pass, kan de verkoop immers afspringen.

531 ondernemingen dragen de titel “Car-Pass Trusted Provider 2018.

Is jouw garage een Trusted Provider?

Bekijk onze publireportage

Heb je nog vragen?

Het antwoord op de meest gestelde vragen over Car-Pass vind je hieronder.

Wat is een Car-Pass?

Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document nog andere vermeldingen: 

 • het merk en het model van het voertuig; 
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België; 
 • het chassisnummer van het voertuig;
 • de datum waarop het document is aangemaakt;
 • het identificatienummer van de Car-Pass (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan).

Wanneer heb je een Car-Pass nodig?

Bij elke verkoop van een tweedehands auto of lichte bestelwagen is de verkoper wettelijk verplicht een geldige Car-Pass te bezorgen aan de koper. Het doet er niet toe of de verkoper een particulier is dan wel een professionele handelaar of garage. 

Enige uitzondering op deze regel: is de koper een vakman dan moet er geen Car-Pass worden afgeleverd. 

Dus ook wie een tweedehands verkoopt aan een buitenlandse privé persoon moet deze een Car-Pass overhandigen.

Waar kan ik een Car-Pass aanschaffen?

Wanneer je een auto tweedehands wil verkopen, moet je deze wagen voorrijden voor een tweedehands keuring. Het kilometerattest zal dan automatisch ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd als de auto slaagt voor de keuring.

Het is niet vereist een technische keuring te laten uitvoeren om een Car-Pass te verkrijgen. Je kan de Car-Pass ook gewoon zo aanvragen in elk keuringscentrum.

Let wel, een Car-Pass mag slechts worden afgeleverd na voorrijden van het voertuig. Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een Car-Pass te kunnen aanmaken.

Hoelang blijft een Car-Pass geldig?

De wetgeving voorziet dat bij de verkoop van een tweedehands wagen een Car-Pass van recente datum moet worden afgeleverd. In de praktijk wil dit zeggen dat de Car-Pass niet ouder mag zijn dan twee maanden.

Hoeveel kost een Car-Pass?

De prijs van een Car-Pass is vastgelegd op 7,50 EUR, BTW inbegrepen. 

Wanneer er minder dan vier kilometerstanden op het certificaat staan, is de Car-Pass gratis.

Kan ik de echtheid van een Car-Pass nagaan?

De Car-Pass is gedrukt op speciaal papier dat o.a. een hologram en een watermerk bevat en is zo beveiligd tegen namaak of fraude. Twijfel je toch over de echtheid van het document of over de informatie die erop vermeld staat? Test dan hier de echtheid van jouw Car-Pass.

Van waar komen de gegevens die op een Car-Pass staan?

De wetgeving heeft voorzien dat één enkele organisatie wordt belast met de centralisatie van de kilometergegevens van alle voertuigen. De vereniging die daartoe op basis van zeer strenge criteria is erkend, is de vzw Car-Pass.

Wanneer een vakman, bvb. jouw garagist of bandencentrale, een werk uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen. Die moet hij binnen de 5 werkdagen samen met de datum van opname en het chassisnummer van het voertuig doorgegeven aan de vzw Car-Pass. Deze gegevens zal je trouwens ook terugvinden op de factuur van de garage.

De D.I.V. (de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer) meldt alle inschrijvingen van voertuigen in België.

Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt?

De gegevens die in de centrale databank van de vzw Car-Pass zijn opgeslagen, mogen enkel worden gebruikt voor de aflevering van kilometerattesten, de zgn. Car-Pass. Daarom is onder meer voorzien dat elke Car-Pass afzonderlijk dient te worden aangevraagd en dat bij de aanvraag het chassisnummer van het voertuig en de stand van de kilometerteller op dat ogenblik moeten worden doorgegeven.

Het is dus uitgesloten dat de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen voor enig commercieel oogmerk zouden worden aangeleverd aan derden.

Hoe weet ik welke gegevens aan de vzw Car-Pass worden meegedeeld?

Wanneer een vakman werken uitvoert aan je auto of lichte bestelwagen en daarvoor een factuur of enig ander document (bvb. in het kader van de waarborg) opstelt, is hij verplicht hierop de stand van de kilometerteller op het ogenblik van de uitvoering van de werken en het chassisnummer van het voertuig te vermelden.

Het zijn deze gegevens die hij ook aan de vzw Car-Pass meedeelt

De instellingen voor technische keuring  doen opname van de stand van de kilometerteller bij elke keuring. Deze stand die je terugvindt op het keuringsbewijs, wordt aan de centrale databank doorgegeven.

Door welke rechtsregels wordt de Car-Pass geregeld?

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/07/2004) heeft de basis gelegd voor een efficiënte bestrijding van fraude op dit vlak.

Hij werd verder uitgevoerd door de volgende besluiten:

 • koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig (B.S. 18/10/2004);
 • ministerieel besluit van 3 november 2004 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/11/2004);
 • koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 14/03/2005);
 • koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 03/10/2005);
 • ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen (B.S. 03/10/2005);
 • koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/05/2006);
 • koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 24/07/2006);
 • koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 30/08/2006, Ed. 2).

Moet ik bij het beletteren of "wrappen" van voertuigen de kilometerstand aan Car-Pass meedelen?

Volgens de FOD Economie moet de tellerstand steeds aan Car-Pass worden meegedeeld, behalve wanneer het belettering betreft. 

Met belettering wordt bedoeld het plakken van stickers die hoofdzakelijk letters of cijfers bevatten en die de aanblik of oorspronkelijke kleur van het voertuig niet geheel veranderen, bijvoorbeeld: contactgegevens van de onderneming of naam van het bedrijf, website, klein logo, … en dit zonder film of achtergrondsticker op de carrosserie of een deel ervan. Dit type belettering kan worden uitgevoerd zonder geavanceerde technische kennis; bestaat uit het aanbrengen van de informatie van het bedrijf op het voertuig. Maar heeft niet tot doel het uiterlijk of de kleur van het voertuig in het algemeen te veranderen. Bedoeling van het bedrijf is eerder om zich te identificeren voor reclamedoeleinden en zich bekend te maken. Dit soort sticker kan zelfs op het internet worden besteld en door een persoon worden gelijmd.

Elke activiteit van het aanbrengen van stickers bestaande uit meer dan deze basiselementen, is dus car-wrapping en valt onder de wettelijke verplichting om de kilometerstand aan Car-Pass te melden.

De activiteit “car-wrapping” stemt overeen met het aanbrengen van zelfklevende films of vinyl op het voertuig, die de grondkleur van de carrosserie of de ruiten aanzienlijk veranderen. Ze kunnen het hele voertuig beslaan of een belangrijk deel ervan. Dit soort werk vereist een zekere knowhow en een meer geavanceerde techniek. De "car wrapping" of "covering auto" is een techniek die wordt gebruikt in de carrosserie voor de gedeeltelijke dekking (halfbedekking) of integraal (totale bekleding) van een voertuig. Mat, metaalachtig, glanzend of parelmoer, het bezorgt je een uniek voertuig. Deze films worden overigens doorgaans aangebracht op meerdere delen van de carrosserie en vereisen vaak dat het voertuig wordt geopend voor een goede afwerking. Deze werken veranderen de algemene aanblik van het voertuig en/of zijn oorspronkelijke kleur geheel of gedeeltelijk.

Toch niet gevonden wat je zocht?