Wettelijke bekendmaking

Door het feit zelf gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd.

Car-Pass vzw heeft als doelstelling u langs deze website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn.

De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden”, zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg.

Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten.

Car-Pass vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken. De naam en het logo van Car-Pass vzw, de namen en logo’s van firma’s en producten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden.

Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld mogen de teksten die door Car-Pass vzw opgesteld zijn gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld. De gepubliceerde gegevens op deze site zijn het exclusieve eigendom van de vzw Car-Pass. Het systematische vergaren of inwinnen van gegevens voor commerciële doeleinden die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots die informatie verzamelen die opgeslagen zijn in onze gegevensbanken (webscraping) is onwettig.