Euronorm en LEZ

CO2 Emissie

Voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zoals benzine of diesel, stoten schadelijke emissies uit, die de luchtkwaliteit en dus ook onze gezondheid negatief beïnvloeden. Daarom legt Europa voortdurende strengere normen op aan de autoconstructeurs. Dit zijn de zogenaamde Euro-normen. De regel is eenvoudig: hoe hoger het cijfer, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

Een toenemend aantal steden, in binnen- als buitenland, beperken de toegang voor vervuilende voertuigen. Zij baseren zich daarvoor op de Euro-norm. We spreken dan van de Lage Emissie Zones (LEZ). Op de volgende sites kan je nakijken of en tot wanneer je wagen toegang heeft tot een LEZ.

In Vlaanderen zijn de Belasting op In Verkeerstelling en de jaarlijkse rijbelasting eveneens afhankelijk van de euronorm van je voertuig.

Car-Pass ontvangt deze data van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Staat er “geen informatie”, dan wil dit zeggen dat de Euro-norm van dit voertuig niet bekend is in de databank van de FOD.