Nieuwe klanten voor de occasiemarkt

Nieuwe klanten voor de occasiemarkt

Tweedehands auto’s kennen een groeiend succes.

De inschrijvingen van tweedehands auto’s presteren sterk dit jaar. Ze zijn de eerste 8 maanden in vergelijking met 2020 met 14,5 % gestegen. Ook als we terugkijken naar 2019, noteren we een groei met 4,5%. Deze cijfers staan in schril contrast met de evolutie van de markt van de nieuwe voertuigen die gedaald is met respectievelijk 3,5% en 28,9%.

Sinds 2020 heeft benzine de diesel ook op de tweedehandsmarkt van zijn troon gestoten. Dit jaar reden 52,2% van alle occasies op benzine tegenover 44,1% op diesel. Hybride aandrijvingen (2,7%) en elektrische voertuigen (0,6%) hebben voorlopig maar een zeer beperkt marktaandeel.

 

Hoe verklaart de sector dit succes en verwachtingen voor 2022?

Car-Pass heeft 187 bedrijven (de helft merkdealers, de andere helft onafhankelijke garages en autohandelaars) bevraagd naar hun bevindingen over de tweedehandsmarkt.  De grote meerderheid is actief in het segment van de (zeer) jonge occasies (max.5 jaar). 64% beschouwt de actuele leveringsproblemen voor nieuwe wagens (door het tekort aan halfgeleiders) als de voornaamste oorzaak voor het actuele succes van de tweedehands. 56% stelt echter ook vast dat de consument aarzelt om nu al te investeren in duurdere hybride of elektrische wagens die dominant aanwezig zijn in het gamma van de autofabrikanten. Ze kijken de kat nog wat uit de boom en kopen in afwachting een goedkopere “klassieke” tweedehandswagen.  Ook de economische onzekerheid door de Corona-crisis en het feit dat nieuwe wagens, met al hun nieuwe technologie, duurder geworden zijn, worden door 40% van de ondernemingen als een belangrijke factor aangewezen.

Stijgende cijfers, betekent ook nieuwe klanten die zich voor het eerst op de tweedehandsmarkt begeven. De bevraagde ondernemingen verklaren dat ze vaak een occasies verkopen ter vervanging van een nieuw gekochte auto. Bijna een kwart bevestigt dat deze groep hun belangrijkste cliënteel is. Het geeft aan dat veel particulieren geen schroom meer hebben om een tweedehands te kopen en dat het imago van de tweedehandswagen er het afgelopen decennium sterk op vooruit gegaan is.

De stijgende vraag naar tweedehands in combinatie met een sputterende nieuwmarkt zorgt ook voor stijgende prijzen. 70% verklaart dat zowel de inkoop- als de verkoopprijs het afgelopen jaar gestegen zijn. Tweedehandswagens behouden dus momenteel beter hun waarde.

Tenslotte werd er ook gepeild naar de verwachtingen voor 2022. De meningen zijn eerder verdeeld. 30% verwacht een verdere stijging van de markt, 30% een terugval en 25% een status quo. De rest wil zich niet uitspreken. Het is alleszins een feit dat heel wat ondernemingen vrezen voor een krapte op de markt, voornamelijk dan van de jonge tweedehands. Andere geven aan dat wanneer de leveringsproblemen op de markt van de nieuwe voertuigen achter de rug zullen zijn, dit voor een afkoeling van de tweedehandsmarkt zal zorgen.

Import stijgt maar daarmee ook het risico op tellerfraude.

De afgelopen zomermaanden werden meer dan 14% van alle Car-Pass documenten afgeleverd voor geïmporteerde voertuigen. In absolute aantallen noteren we een stijging met 24% tov. de zomer van 2019. Dat is logisch, aangezien heel wat ondernemingen aangeven dat het moeilijker wordt om geschikte auto’s te vinden, gaan ze op zoek in het buitenland, veelal in Duitsland.

Onlangs publiceerde de Duitse automobielclub ADAC een studie waaruit bleek dat 30% van alle Duitse auto’s een teruggedraaide teller hebben. Ook de cijfers van Car-Pass tonen aan dat het risico op fraude met een geïmporteerde auto 10x hoger is dan voor een Belgische tweedehands. Gelukkig verplicht de Belgische wetgeving de autofabrikanten en hun invoerders om de, in hun databank opgeslagen tellerstanden, met Car-Pass te delen. Hierdoor wordt de blinde vlek voor de datum van import (deels) opgevuld en fraude bemoeilijkt. Maar niet alle fabrikanten delen deze informatie mee en de tellerstanden zijn uiteraard alleen die genoteerd in het officiële dealernet. Zolang de EU geen sluitende wetgeving, naar Belgisch model, uitvaardigt, blijft het zeer moeilijk om de tellerfraude in de internationale occasiehandel uit te roeien.

Recent nieuws