Uitwisseling tellerstanden tussen EU-lidstaten is dringend nodig

Uitwisseling tellerstanden tussen EU-lidstaten is dringend nodig

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand heeft gisteren, woensdag 24 januari, in het Europees Parlement nogmaals bevestigd dat de strijd tegen tellerfraude een grote prioriteit is van het Belgisch voorzitterschap van de EU. In alle lidstaten registreren garages, de autokeuring, leasebedrijven en vaak ook overheden nu reeds tellerstanden van voertuigen. Het is cruciaal om deze samen te brengen in nationale registers die toegankelijk zijn voor kopers en verkopers van tweedehandswagens om aldus transparantie te geven over de kilometerhistoriek van het voertuig. Het is de meest efficiënte manier om tellerfraude te bestrijden, zoals de Car-Pass in ons land duidelijk heeft aangetoond. Het Belgisch voorzitterschap pleit ook voor een uitwisseling van deze data tussen de lidstaten, om de traceerbaarheid te waarborgen wanneer een occasie naar een andere lidstaat wordt geëxporteerd.

België geeft op vlak alvast het goede voorbeeld. In 2023, leverde Car-Pass 371.388 tellerstanden van in totaal 32.098 voertuigen aan onze partnerlanden Nederland, Slovakije en Letland. Op die manier wordt het moeilijk voor fraudeurs om de tellerstand ongemerkt terug te draaien van een voertuig dat naar deze landen wordt geëxporteerd.

Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van de vzw Car-Pass stelt: “Jaarlijks worden er in de EU meer dan 60 miljoen occasies verkocht en ieder jaar betaalt de Europese consument miljarden euro’s te veel omwille van tellerfraude. Ik ben daarom erg tevreden dat België dit thema opnieuw op de Europese agenda plaatst. Wij kunnen onze expertise op dat vlak delen met andere landen. Een Europese oplossing vraagt natuurlijk tijd. Daarom pleit ik voor het snel afsluiten van bilaterale akkoorden met onze buurlanden Duitsland en Frankrijk, zoals we destijds ook met Nederland gedaan hebben. Daarmee is de fraude met uit Nederland geïmporteerde voertuigen op enkele jaren tijd met 90% gedaald.”

Recent nieuws