De Car-Pass wet bestaat 20 jaar.

De Car-Pass wet bestaat 20 jaar.

Zoals de naam het zegt, had de wet tot doel om het frauduleus terugdraaien van de tellerstand bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, tegen te gaan. Deze kwalijke praktijk was 20 jaar geleden nog wijdverspreid. Men schat dat jaarlijks 60 tot 100.000 voertuigen een “verjongingskuur” ondergingen. Dit was uiteraard een probleem voor de particuliere koper die te veel betaalde voor zijn droomoccasie, en achteraf nog vaak geconfronteerd werd met hoge onverwachte herstellingskosten. Ook voor de autosector was dit geen goed nieuws: hun imago leed hieronder en het zorgde voor oneerlijke concurrentie. Daarom gingen alle betrokken actoren, de automobielfederaties, de automobielclubs en de bedrijven van de autokeuring samen met de federale overheid rond de tafel zitten. Dit resulteerde in de wet van 11 juni 2004 en de oprichting van de vzw Car-Pass in maart 2006.

De wet verplichtte de bedrijven van de autosector om de tellerstand van de voertuigen waarop ze werken uitvoerden aan de centrale databank van de vzw Car-Pass te melden. Iedereen die een tweedehands voertuig (auto en lichte bestelwagen) verkoopt is verplicht op straffe van nietigheid van de verkoop, een zogenaamde Car-Pass aan de koper te overhandigen, waarop de kilometerhistoriek getoond wordt. De koper kan zich op die manier vergewissen van de juistheid van de tellerstand. De eerste Car-Pass werd afgeleverd op 1 december 2006.

Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van de vzw Car-Pass bevestigt: ”In al die jaren verzamelde Car-Pass 310 miljoen tellerstanden van 26,5 miljoen voertuigen. Dit eenvoudige, maar efficiënte model heeft ertoe geleid dat tellerfraude in België nog nauwelijks voorkomt. Het betreft nu nog slechts ongeveer 1.500 gevallen per jaar. Het succes is met name te danken aan de unieke vorm van publiek-private samenwerking. De overheid legt de regels vast en laat de praktische uitvoering over aan een vzw die door de autosector zelf is opgericht. Dit heeft ongetwijfeld ook voor een breed draagvlak binnen de sector gezorgd.”

Het lage Belgische fraudecijfer staat is schril contrast met de situatie in de andere landen van de Europese Unie. Een studie van het Europees Parlement schatte in 2018 dat deze fraude de burger jaarlijks 8,9 miljard euro kost. Vandaar de oproep aan onze nieuw verkozen Europarlementariërs om dit dossier snel opnieuw onder de aandacht van de Commissie te brengen.

Recent nieuws