Car-Pass. De kilometerweter.

Waar je moet op letten

Hoe meer kilometerstanden er op de Car-Pass vermeld staan, hoe meer zicht je hebt op het verleden van de auto. De kilometerstand moet gestaag oplopen met de tijd. Laat het document een plotse daling van de kilometerstand zien? Dan kan dit wijzen op geknoei met de teller. Stel dus de nodige kritische vragen aan de verkoper voordat je de auto definitief koopt.

Vanaf 1 januari 2024 zijn garages ook wettelijk verplicht om niet alleen de tellerstand maar ook de beschrijving van de uitgevoerde werken aan Car-Pass mee te delen. Als koper kan je je zo een juister beeld vormen van de voorgeschiedenis van het voertuig: Werd het regelmatig en tijdig onderhouden? Werden bepaalde belangrijke (en/of dure) onderdelen vervangen? Het overzicht van al de uitgevoerde werken kan je oproepen door de QR-code op het Car-Pass document te scannen.

Sinds 1 maart 2019 kan je op het Car-Pass document lezen aan welke Euronorm het voertuig voldoet, hoeveel CO2 het uitstoot, of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan. Kortom, je zal je niet alleen een duidelijk beeld van de kilometerhistoriek kunnen vormen, maar ook informatie ontvangen die je aankoopbeslissing kan beïnvloeden. De Euronorm bepaalt immers of en tot wanneer je met de auto toegang hebt tot een Lage Emissie Zone (LEZ). De CO2-emissies zijn dan weer mee bepalend voor de belastingen op de auto en het verbruik.

Voertuigen die een zwaar ongeval hebben gehad, moeten een strenge keuring ondergaan. Sommige van deze voertuigen worden na een gebrekkige herstelling zonder keuring te koop aangeboden. Check dus steeds op de Car-Pass of er op het voertuig nog een keuring na ongeval moet plaatsvinden.

Ontwerp- of constructiefouten kunnen nog aan het licht komen wanneer de voertuigen in de meest uiteenlopende omstandigheden gebruikt worden. Deze kunnen een gevaar betekenen voor de veiligheid of het leefmilieu. Dat is voor de fabrikant een reden om een terugroepactie of recall te organiseren. Hij zal de eigenaars uitnodigen om het voertuig door een erkende hersteller te laten nakijken. Het kan uiteraard gebeuren dat de eigenaar hierop niet reageert. In dat geval blijft de recall "open staan." Dergelijke openstaande terugroepacties verschijnen op de Car-Pass.

De Car-Pass is gedrukt op speciaal papier en is zo beveiligd tegen namaak of fraude. Twijfel je toch over de echtheid van het document of over de informatie die erop vermeld staat? Test dan hier de echtheid van jouw Car-Pass of scan de QR code.

Een Car-Pass haal je bij een keuringscentrum

Voordat je de wagen verkoopt, moet je een tweedehandskeuring laten uitvoeren. Anders kan de koper hem niet inschrijven. De inspecteur noteert je kilometerstand zal dan automatisch een Car-Pass laten afdrukken als de auto slaagt voor de keuring.

Een Car-Pass kost 10,50 EUR

Je betaalt 10,50 EUR inclusief btw. Als de Car-Pass minder dan 4 kilometerstanden vermeldt, is hij volledig gratis. Heb je een Car-Pass die nog geen 2 maanden oud is? Dan hoef je er geen nieuwe aan te vragen. Denk je dat er een foutieve kilometerstand op de Car-Pass staat? Je kunt steeds een aanvraag tot rechtzetting naar Car-Pass sturen.

Hoe het werkt

De kilometerstanden en de onderhoudshistoriek op de Car-Pass zijn afkomstig uit zeer diverse bronnen: garages, koetswerkherstellers, fastfitters, bandencentrales, de autokeuring ... Zij zijn wettelijk verplicht om telkens de huidige kilometerstand en de beschrijving van de uitgevoerde werken door te geven aan de vzw Car-Pass, wanneer ze werken uitvoeren aan het voertuig. Die tellerstand wordt per chassisnummer opgeslagen in onze databank. Elk voertuig bouwt zo een kilometer- en onderhoudshistoriek op.

Car-Pass ontvangt van de Federale Overheid Mobiliteit en Vervoer de CO2-emissies en de Euronorm van het voertuig. Vanaf 1 Maart 2019, brengen de auto-experts de vzw Car-Pass op de hoogte, wanneer ze vaststellen dat een voertuig een keuring na ongeval moet ondergaan vooraleer het terug in het verkeer mag worden gebracht.

Deze gegevens worden door de vzw Car-Pass uitsluitend gebruikt om kopers en verkopers van tweedehandsvoertuigen te informeren zoals bepaald door de wet van 11 juni 2004 . Een schematisch overzicht van de gegevensstromen vind je hier.

78 technische keuringscentra

Car-Pass

Een Car-Pass is wettelijk verplicht

 • Iedereen in de autosector is wettelijk verplicht om de kilometerstand en de beschrijving van de uitgevoerde werken door te geven van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij een interventie doet.
 • Iedereen die een tweedehands auto verkoopt - professional of particulier - moet een Car-Pass voorleggen aan de koper, tenzij de koper een autohandelaar of garage is.
 • Terugdraaien of het verhinderen van het registreren van de kilometerstand is strafbaar.

Car-Pass Trusted provider

De betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Car-Pass systeem zijn sterk afhankelijk van het tijdig ontvangen van correcte kilometerstanden. Daarom beloont Car-Pass die bedrijven uit de automobielsector die hun kilometerstanden steeds snel en nauwkeurig doorgeven. En dat doen we door hen het jaarlijkse kwaliteitslabel “Car-Pass Trusted Provider” uit te reiken.

Let op het label bij je garage

Als je een tweedehands voertuig wil kopen of verkopen, is het uiteraard van groot belang dat je garage de correcte data doorgeeft. Als er fouten voorkomen in de Car-Pass, kan de verkoop immers afspringen.

1323 ondernemingen dragen de titel “Car-Pass Trusted Provider 2024”.

Is jouw garage een Trusted Provider?
Car pass Trusted provider 2024

Meer over Car-Pass

Heb je nog vragen?

Het antwoord op de meest gestelde vragen over Car-Pass vind je hieronder.

Wat is een Car-Pass?

Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document o.a. nog de volgende vermeldingen: 

 • het chassisnummer van het voertuig;
 • het merk en het model van het voertuig; 
 • de pollutienorm (Euro);
 • de CO2-emissies;
 • of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan;
 • of er nog terugroepacties (recalls) op het voertuig moeten worden uitgevoerd;
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven (in België); 
 • unieke QR-code en identificatienummer van de Car-Pass (die toelaten de echtheid van het document na te gaan).

Wanneer heb je een Car-Pass nodig?

Bij elke verkoop van een tweedehands auto of lichte bestelwagen is de verkoper wettelijk verplicht een geldige Car-Pass te bezorgen aan de koper. Het doet er niet toe of de verkoper een particulier is dan wel een professionele handelaar of garage. 

Enige uitzondering op deze regel: is de koper een vakman dan moet er geen Car-Pass worden afgeleverd. 

Dus ook wie een tweedehands verkoopt aan een buitenlandse privé persoon moet deze een Car-Pass overhandigen.

Geen Car-Pass gekregen: wat zijn je rechten?

Een Car-Pass is verplicht! De wet voorziet dat de particuliere koper die geen Car-Pass heeft gekregen, de ontbinding van de koopovereenkomst kan eisen. Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal deze de ontbinding van de koop bevelen.  De koop zal dus als onbestaande worden beschouwd en de verkoper zal de aankoopsom aan de koper moeten terugbetalen.

Kan ik de echtheid van een Car-Pass nagaan?

De Car-Pass is gedrukt op speciaal papier dat o.a. een hologram bevat en is zo beveiligd tegen namaak of fraude. Twijfel je toch over de echtheid van het document of over de informatie die erop vermeld staat? Scan dan de QR code of vul hier het identificatienummer van jouw Car-Pass in. Je krijgt de gegevens op het scherm te zien die op de Car-Pass gedrukt staan. Komt dit niet overeen of krijg je een foutmelding, dan heb je wellicht te maken met een vervalsing of met een Car-Pass die reeds lang vervallen is.

Van waar komen de gegevens die op een Car-Pass staan?

Wanneer een vakman, bv. een garage, bandencentrale of de autokeuring, werken uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen. Die moet hij samen met de datum der werken en het chassisnummer van het voertuig doorgegeven aan de vzw Car-Pass. Deze gegevens zal je trouwens ook terugvinden op de factuur of op het keuringsbewijs. 

Wanneer een auto of lichte bestelwagen voor het eerst in België wordt ingeschreven, ontvangt Car-Pass van de FOD Mobiliteit en vervoer een aantal basisgegevens van het voertuig zoals het chassisnummer, merk en model, datum van eerste inschrijving (in België), pollutienorm, CO2-emissies en brandstof.

Auto experten zijn wettelijk verplicht om voertuigen die een zwaar ongeval gehad hebben, te melden aan Car-Pass. Deze melding gebeurt via INFORMEX. Met een dergelijk voertuig mag je niet meer de baan op, voordat het een specifieke Keuring na Ongeval heeft doorstaan. Autofabrikanten en invoerders zijn verplicht om aan te geven of er nog terugroepacties moeten worden uitgevoerd wanneer de Car-Pass wordt afgeleverd. Een schematisch overzicht van de gegevensstromen vind je hier.

Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt?

De gegevens die in de centrale databank van de vzw Car-Pass zijn opgeslagen, mogen enkel worden gebruikt voor de aflevering van kilometerattesten, de zgn. Car-Pass. Daarom is onder meer voorzien dat elke Car-Pass afzonderlijk dient te worden aangevraagd en dat bij de aanvraag het chassisnummer van het voertuig en de stand van de kilometerteller op dat ogenblik moeten worden doorgegeven.

Het is dus uitgesloten dat de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen voor enig commercieel oogmerk zouden worden aangeleverd aan derden.

Door welke rechtsregels wordt de Car-Pass geregeld?

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/07/2004) , aangepast door de wet van 28 november 2018 tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 06/12/2018). De naam van de wet luidt sindsdien: "Wet betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen".

Hij werd verder uitgevoerd door de volgende besluiten:

 • koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig (B.S. 18/10/2004);
 • ministerieel besluit van 3 november 2004 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/11/2004);
 • koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 14/03/2005);
 • koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 03/10/2005);
 • ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen (B.S. 03/10/2005);
 • koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/05/2006);
 • koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 24/07/2006);
 • koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 30/08/2006, Ed. 2);
 • koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/02/2019);
 • koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/02/2019).

Toch niet gevonden wat je zocht?