Studie invloed van 10 jaar Car-Pass op de Belgische occasiemarkt - Doelstelling bereikt

Studie invloed van 10 jaar Car-Pass op de Belgische occasiemarkt - Doelstelling bereikt

2006 … het jaar waarin het Car-Pass systeem het levenslicht zag en Car-Pass vzw boven de doopvont werd gehouden.  Vandaag zijn we 10 jaar verder en blikken we terug op het voorbije decennium. Heeft Car-Pass vzw gerealiseerd wat ze voor ogen had? Op welke manier heeft de introductie van Car-Pass de sector beïnvloed? En welke opportuniteiten wachten nog in de toekomst? Dat zijn de sleutelvragen die aan de basis liggen van een studie die PwC uitvoerde in opdracht van Car-Pass.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden werden zowel de meningen van consumenten als stakeholders uit de sector gecapteerd en deze waar mogelijk werden onderbouwd door kwantitatieve data-analyse. De conclusies van de verschillende bevragingen en analyses maken alvast minstens één belangrijke conclusie kristalhelder: dankzij het Car-Pass systeem is kilometerfraude binnen België nagenoeg volledig verdwenen. Consumenten hebben een enorme psychologische evolutie gemaakt in de voorbije 10 jaar: zij trekken de kilometerstand van tweedehandswagens niet langer in twijfel en beschouwen het Car-Pass certificaat en het achterliggende controlesysteem als een evidentie in de markt. Van dergelijk resultaat kon de sector 10 jaar geleden enkel dromen… Zowel consumenten als stakeholders geven bovendien unaniem aan dat zij meer vertrouwen hebben gekregen in de tweedehandsmarkt sinds de invoering van het Car-Pass certificaat en dat concurrentie op een meer eerlijke manier verloopt. Car-Pass vzw is hiermee alvast in haar belangrijkste doelstelling geslaagd!

Daarnaast treden een aantal neveneffecten van het Car-Pass systeem op die ook niet onbelangrijk zijn:

  • Prijzen op de binnenlandse markt reflecteren dankzij Car-Pass beter de werkelijke waarde van de wagen. Deze trend komt tot stand dankzij het feit dat verkopers geen artificiële prijsverhogingen meer doorrekenen op basis van een gemanipuleerde tellerstand, en consumenten geen risicopremie meer hoeven te voorzien bij aankoop van een wagen. Deze prijsevolutie kwam langzaam tot stand en veroorzaakte geen shock effecten in de markt. 
  • Car-Pass maakt het grootste verschil in verkoop aan consumenten, net zoals ook de bedoeling was. Consumenten maken het grootste deel van de markt in de tweedehandssector uit en handelen bovendien met beperkte kennis van zaken. Zij erkennen eenduidig de voordelen van het Car-Pass systeem zoals verhoogde transparantie, geloofwaardigheid en professionalisme. 
  • Car-Pass impacteert bovendien ook indirect andere vormen van fraude en creëert dankzij het toenemende consumentenvertrouwen groei opportuniteiten voor de sector.

Deze positieve effecten van Car-Pass blijven tot dusver jammer genoeg beperkt tot België. Car-Pass vzw ijvert sinds jaren voor de implementatie van een Europees systeem maar voorlopig zonder baanbrekende resultaten. De Europese richtlijn die oproept tot het wettelijk verbieden van kilometerfraude in alle lidstaten is alvast een goed begin, maar heeft nog onvoldoende impact op de fraudepraktijken die in verschillende landen gebeuren. Preventie en inperking van de fraude vereist een echt systeem zoals Car-Pass, waarin zowel regelmatige registratie van kilometerstanden vanaf het eerste levensjaar van het voertuig als controle belangrijke componenten zijn.

De consumenten- en stakeholderbevraging die deel uitmaakte van deze studie en gesprekken met Car-Pass vzw resulteerden in een set van aanbevelingen. Het gaat daarbij om maatregelen die concreet kunnen bijdragen tot verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van het huidige systeem. Daarnaast formuleerden de deelnemers aan dit onderzoek ook opportuniteiten voor uitbreiding van de beschikbare informatie die Car-Pass aan consumenten biedt, zoals informatie m.b.t niet-uitgevoerde recalls, aantal vorige eigenaars of milieukenmerken van het voertuig. De bescherming van de consument blijft bij deze verbeteringen steeds het centrale uitgangspunt.

Een aantal van deze uitbreidingen vereisen aanpassingen in het juridische kader dat het systeem van de kilometerstandregistratie regelt. Op basis van de stakeholder- en consumenteninput bleek evenwel de reële meerwaarde van deze aanpassingen, en dit zowel voor de consument als voor de sector. Bovendien kunnen een aantal optimalisaties ook binnen het bestaande regelgevend kader worden geïmplementeerd. Ook het komende decennium wordt dus ongetwijfeld boeiend en uitdagend voor Car-Pass. 

Recent nieuws